Εταιρικό προφίλ
Smart Solution

Με έδρα τον Ασπρόπυργο παρέχουμε υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης & στοίβασης εμπορευμάτων

Γνωρίστε τη Smart Solution

Οι ανάγκες της αγοράς για μεταβαλλόμενο ανάλογα με τις ανάγκες κόστος παραγωγής σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, χωρίς να παραμελούνται ποιοτικά χαρακτηριστικά, προσδιορίζει διαχρονικά μία πραγματικότητα. Σήμερα, σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και ρευστότητας η ανάγκη αυτή εμφανίζεται επιτακτική. Μόνιμο προσωπικό που υποαπασχολείται έστω και λίγες ημέρες κάθε μήνα σε μία επιχείρηση μειώνει την αποδοτικότητά του αλλά ανεβάζει και τα κόστη της επιχείρησης. Σε αντιδιαστολή, μεταβαλλόμενο πλήθος προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής σε επίπεδο ημέρας ή έργου εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, παρατηρείται μία δυσπιστία από τις επιχειρήσσεις στο να οικειοποιηθούν τη φιλοσοφία της άντλησης προσωπικού από εταιρίες παροχής ανθρωπίνων πόρων. Κύριο επιχείρημα που προβάλλεται είναι η αμφισβήτηση της αποδοτικότητας μίας τέτοιας λύσης σε επίπεδο εξειδίκευσης, ποιότητας και απόδοσης εργασίας.

Η Smart Solution αναγνωρίζοντας τη λογικότητα του προβληματισμού, ανέπτυξε και αναπτύσσει μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις με το προσωπικό της, γεγονός που έχει δημιουργήσει και δημιουργεί συνεχώς, μία δεξαμενή ιδιαίτερα εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό η αίσθηση της υπευθυνότητας αλλά και η βαθιά γνώση εξειδικευμένων διαδικασιών αποτελούν κεντρικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων της Smart Solution άσχετα με τον χώρο που δραστηριοποιούνται. Η Εταιρεία μας προσφέρει ανθρώπινους πόρους σε εξειδικευμένο ή μη εξειδικευμένο προσωπικό που μπορούν να καλύψουν από βασικές ανάγκες απλής χειρονακτικής εργασίας έως και απολύτως εξειδικευμένες απαιτήσεις για συλλογή παραγγελιών (picking) καταμετρήσεις εμπορευμάτων (inventory), παραγωγή με βάση παρτίδες εμπορευμάτων (Lot Trace), εξασφαλίζοντας υψηλά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Οι υπηρεσίες μας

Συσκευασία

Τοποθέτηση εμπορευμάτων μετά τη συλλογή τους, σε κιβώτια διανομής με τρόπο που εξασφαλίζει την ακεραιότητα προϊόντων και τη μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κιβωτίου

Απογραφές

Τοποθέτηση εμπορευμάτων, απογραφή εμπορευμάτων ποσοτικά, χωροταξικά και με βάση, άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως ημερομηνίες λήξης ή παρτίδες

Φορτώσεις

Ανα-παλετοποίηση φορτίων για μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κάθε μεταφορικού μέσου. Έλεγχος – ποσοτικός και ποιοτικός των προς φόρτωση εμπορευμάτων. Χειρωνακτική ή μηχανική φόρτωση.

Εκφορτώσεις

Πλήρης κάλυψη της διαδικασίας παραλαβής φορτίων κάθε τύπου. Εργατικό δυναμικό για την χειρονακτική ή μηχανοκίνητη εκφόρτωση καταμέτρηση, παλετοποίηση (ανά κωδικό αν απαιτείται), πλαστικοποίηση της παλέτας (Stretch film).

Συνθέσεις – Αποσυνθέσεις Εντύπων

Οι σχετικές δράσεις αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις των πελατών μας και αφορούν την ένθεση και απ ένθεση εφημερίδων και περιοδικού τύπου.

Συσκευασίες πρώτων υλών και ήμι-έτοιμων υλικών

Οι σχετικές δράσεις αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις των πελατών μας. Οι υψηλές ταχύτητες στις γραμμές παραγωγής σε συνδυασμό με την ποιότητα της εργασίας εξασφαλίζουν υψηλές προδιαγραφές για τα τελικά προϊόντα στο ταχύτερο δυνατόν χρόνο

Φόρμα Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Αχαρνών 2, Ασπρόπυργος 19300

Τηλέφωνο

210 55 78 969

Τηλέφωνο

Δευ – Σαβ 9:00 Π.Μ. – 9:00 Μ.Μ.