Υπηρεσίες
Smart Solution

Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης & στοίβασης εμπορευμάτων

Συσκευασία

Τοποθέτηση εμπορευμάτων μετά τη συλλογή τους, σε κιβώτια διανομής με τρόπο που εξασφαλίζει την ακεραιότητα προϊόντων και τη μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κιβωτίου

Απογραφές

Τοποθέτηση εμπορευμάτων, απογραφή εμπορευμάτων ποσοτικά, χωροταξικά και με βάση, άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως ημερομηνίες λήξης ή παρτίδες

Φορτώσεις

Ανα-παλετοποίηση φορτίων για μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κάθε μεταφορικού μέσου. Έλεγχος – ποσοτικός και ποιοτικός των προς φόρτωση εμπορευμάτων. Χειρωνακτική ή μηχανική φόρτωση.

Εκφορτώσεις

Πλήρης κάλυψη της διαδικασίας παραλαβής φορτίων κάθε τύπου. Εργατικό δυναμικό για την χειρονακτική ή μηχανοκίνητη εκφόρτωση καταμέτρηση, παλετοποίηση (ανά κωδικό αν απαιτείται), πλαστικοποίηση της παλέτας (Stretch film).

Συνθέσεις – Αποσυνθέσεις Εντύπων

Οι σχετικές δράσεις αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις των πελατών μας και αφορούν την ένθεση και απ ένθεση εφημερίδων και περιοδικού τύπου.

Συσκευασίες πρώτων υλών και ήμι-έτοιμων υλικών

Οι σχετικές δράσεις αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις των πελατών μας. Οι υψηλές ταχύτητες στις γραμμές παραγωγής σε συνδυασμό με την ποιότητα της εργασίας εξασφαλίζουν υψηλές προδιαγραφές για τα τελικά προϊόντα στο ταχύτερο δυνατόν χρόνο

Γενικοί καθαρισμοί – Ειδικοί καθαρισμοί – Απολύμανση

Φόρμα Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Αχαρνών 2, Ασπρόπυργος 19300

Τηλέφωνο

210 55 78 969

Τηλέφωνο

Δευ – Σαβ 9:00 Π.Μ. – 9:00 Μ.Μ.