Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης & στοίβασης εμπορευμάτων

Τι κάνουμε

Φορτώσεις

Ανα-παλετοποίηση φορτίων για μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κάθε μεταφορικού μέσου.

Εκφορτώσεις

Πλήρης κάλυψη της διαδικασίας παραλαβής φορτίων κάθε τύπου.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Συσκευασίες εμπορευμάτων

Τοποθέτηση εμπορευμάτων μετά τη συλλογή τους, σε κιβώτια διανομής με τρόπο που εξασφαλίζει την ακεραιότητα προϊόντων και τη μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κιβωτίου καθώς και δημιουργία packing list, χειρόγραφα είτε με μηχανογραφική υποστήριξη.

Απογραφές εμπορευμάτων

Τοποθέτηση εμπορευμάτων, απογραφή εμπορευμάτων ποσοτικά, χωροταξικά και με βάση, άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως ημερομηνίες λήξης ή παρτίδες.
Οργάνωση της διαδικασίας, επιστασία (αν επιλέγεται από τον πελάτη) από έμπειρους εργοδηγούς και παροχή ειδικού portable λογισμικού για την απογραφή, ώστε μετά το πέρας του έργου να παραδοθούν ηλεκτρονικά
τα δεδομένα.

Συλλογή εμπορευμάτων

Συλλογή εμπορευμάτων σε κάθε μηχανογραφικά και χωροταξικά δομημένη αποθήκη, είτε με εκτυπωμένη λίστα συλλογής είτε με τη χρήση remote frequency τερματικών, ασχέτως του λογισμικού που υποστηρίζεται.

Συσκευασίες πρώτων υλών και ήμι έτοιμων υλικών

Οι σχετικές δράσεις αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις των πελατών μας. Οι υψηλές ταχύτητες στις γραμμές παραγωγής σε συνδυασμό με την ποιότητα της εργασίας εξασφαλίζουν υψηλές προδιαγραφές για τα τελικά προιόντα στο ταχύτερο δυνατόν χρόνο.

Γενικοί καθαρισμοί – Ειδικοί καθαρισμοι – Απολύμανση